กลุ่มกฏหมายและคดี

Law and Litigation Group


ผู้บริหารกลุ่มกฎหมายและคดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1

คู่มือปฎิบัติงานบุคลากร กลุ่มกฎหมายและคดี

คู่มือปฏิบัติงานของนางสาวชุติมา ธีรศิลป.pdf
คู่มือปฏิบัติงานของ น.ส.เสาวณีย์ เปลี่ยนพิทักษ์.pdf

กิจกรรม

กิจกรรม ปี 2567

การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย  ปี พ.ศ. 2567 

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2567 

กิจกรรม ปี 2566

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย

การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย ปีพ.ศ 2566 ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งวิชาชีพและการปฏิบัติงานในสถานศึกษา ณ สนามสอบโรงเรียนเมืองเลย 

จดหมายข่าวกลุ่มกฎหมายและคดี

จดหมายข่าว ปี 2567

จดหมายข่าว ปี 2566