กลุ่มกฏหมายและคดี

นักเรียนเลย 1 เป็นคนฮู้ทุกคน เลย 1 ต้องเป็น 1

L ively #มีชีวิตชีวา

O ngoing Work #พัฒนาต่อเนื่องนื่อง

E thical #ลือเลื่องคนฮู้

I deological #ผู้มีอุดมการณ์

TO BE 1 #ทะยานเป็นหนึ่ง