โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

และธรรมาภิบาล

ภาพกิจกรรมอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ.2566

ดาวน์โหลดรูปภาพได้ที่นี้ >> https://drive.google.com/drive/folders/1c7K3eBcCoz3rAJ0HF2Au5Bs7v5Ma9hfZ?usp=drive_link