สรุป พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลฯ 2562

สรุป พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลฯ.pdf