พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 

ฉบับอับเดต

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-พ.ศ.2542-ฉ.อัพเดท.pdf