พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ 2545

พรบ.การศึกษาภาคบังคับ 2545.pdf